Preventief je bloed laten onderzoeken: raadzaam voor elke volwassene

bloedonderzoek

Het is in Nederland weliswaar niet heel gebruikelijk, maar toch is het aan elke persoon, en zeker aan volwassenen die langzaam maar zeker wat op leeftijd beginnen te geraken, aan te raden om af en toe een gezondheidsonderzoek te doen. Dit onderzoek kan puur preventief zijn, dus zonder dat je lichamelijk ergens last van lijkt te hebben. Een bloedonderzoek kan bijvoorbeeld veel meer vertellen over je gezondheidstoestand dan dat je zelf zou kunnen. Belangrijker is misschien wel dat als er onverhoopt iets niet in orde zou zijn, dat je dan zo snel mogelijk kunt ingrijpen om grotere problemen te voorkomen.

bloedonderzoek

Over welke aspecten geeft een goed bloedonderzoek zoal uitsluitsel?

Zoals gezegd is het belangrijkste aspect van een bloedonderzoek het achterhalen van bloedwaarden die eventueel afwijken. Aan de hand daarvan kan men namelijk inschatten of er zich een ziekte aan het ontwikkelen is in het lichaam. Een vervolgonderzoek kan daar dan meer inzicht in verschaffen. Hoe dan ook ben je er dan met je preventieve bloedonderzoek vroeg bij. Verder worden de bloedwaarden vergeleken met waarden die gangbaar zijn voor een persoon van jouw geslacht, gewicht en leeftijd. Zo worden onder meer eventuele tekorten en overschotten aan vitaminen en mineralen in kaart gebracht.

Wat zijn andere aanleidingen voor een bloedonderzoek?

Een bloedonderzoek hoef je niet alleen te doen vanuit een preventief oogpunt. In de medische wereld worden deze onderzoeken namelijk ook om andere redenen uitgevoerd. Met name voor mensen die ernstig ziek zijn en ingrijpende behandelingen ondergaan geldt dit. Deze mensen ondergaan met een behoorlijke regelmaat een bloedonderzoek. Aan de hand van de bloedwaarden kan men namelijk vaststellen of de uitgevoerde behandelingen tot een verbetering hebben geleid of niet. Op basis van die bevinding kan men eventueel besluiten een behandelplan aan te passen.