Psychomotorisch therapeut

psychomotorisch therapeut

Psychomotorische therapie wordt gedefinieerd als een techniek die de ontwikkeling van een goede coördinatie van bewegingen, de balans en de motorische vaardigheden van het lichaam verbetert. Deze techniek, uitgevoerd door een psychomotorisch therapeut, wordt zowel bij jongeren als bij volwassenen gebruikt om bijvoorbeeld de leesbaarheid van hun schrijven te verbeteren. Om een succesvolle bewegings- en balansvaardigheid te hebben, is psychomotorische therapie cruciaal; het helpt bij de lichaamsontwikkeling. Meestal hebben kinderen met zwakke psychomotorische vaardigheden de neiging om als volwassenen weinig zelfvertrouwen te hebben. Dit kan het beste worden aangepakt door vroege behandeling voor betere resultaten in de toekomst.

psychomotorisch therapeut
Elevated View Of A Female Physiotherapist Giving Exercise Treatment To Man

Wanneer is het nuttig?

De therapie helpt bij het beoordelen van moeilijkheden bij de ontwikkeling van motorische competenties en biedt waar nodig behandeling. Een psychomotorisch therapeut inschakelen kan raadzaam zijn wanneer je kind moeite heeft met het ontwikkelen van bewegings- en sensorische vaardigheden en met interactie met anderen. Dat kunnen problemen zijn met motorische coördinatie, balans en onhandigheid. Ook moeilijkheden met het beheersen van de toniciteit van spieren of spanning en moeilijkheden met fijne motoriek kunnen worden opgelost. Denk daarbij aan het gebruik van vingers en handen bij eenvoudige taken (het gebruik van een schaar, houtwerk, knutselen etc.). In het geval de onderlinge verbanden tussen perceptie, denken, voelen en handelen niet gebalanceerd zijn, kan men last hebben van communicatieproblemen en gedragsproblemen.

Een psychomotorisch therapeut werkt samen met ouders op individuele basis voor private coaching en psychomotorische therapie. Het bestaat ook uit psychologie, logopedie en ergotherapie. Ze streven ernaar de algemene actievaardigheden en specifieke vaardigheden te verbreden en een positief zelfbeeld en persoonlijk welzijn te stimuleren. psychomotorische therapie heeft een grote bijdrage aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid van patiënten met psychiatrische problemen. Bekijk de behandelprogramma’s en kom erachter hoe deze therapie jouw kind kan helpen.